Zasada działania oczyszczalni

Oczyszczalnia BIO

Ścieki odpływają poprzez rury kanalizacyjne do pierwszej komory zbiornika ( osadnika wstępnego )

W osadniku wstepnym zachodzą podstawowe procesy mechanicznego oddzielania:

  • sedymentacja – osadzanie na dno zbiornika części stałych wystepujacych w ściekach – nastepuje wydzielenia osadów;
  • flotacja – wynoszenie na powierzchnię ścieków zanieczyszczeń lżejszy od wody (głownie tłuszczów);
  • separacja – oddzielenie wydzielonych osadów od klarownych ścieków.

Z osadnika wstępnego ścieki przepływaja do komory natleniania (bioreaktora).

Procesy oczyszczania w oczyszczalni sedyment BIO

 

W bioreaktorze nastepuje intensywnie napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzora dennego, do którego wprowadzane jest powietrze z dmuchawy membranowej. Natlenianie ścieków odbywa się w cyklach. W procesie napowietrzania w powstaje kłaczkowata zawiesina zwana osadem czynnym . Są to kolonie mikroorganizmów , które dzieki tlenowi rozkładaja związki organiczne występujące w ściekach. Z bioreaktora wymieszany ściek z osadem czynnym przepływa do osadnika wtórnego. W osadniku wtórnym ścieki oczyszczone zostają odseparowane od osadu czynnego i odprowadzone do odbiornika. Wydzielony osad wtorny za pomoca mamutowej pompy powietrznej jest recyrkulowany częściowo do komory napowietrzania, a nadmiar osadu odprowadzany do osadnika wstępnego.

Praca urzadzeń powietrznych steruje analogowy wyłącznik czasowy, który załacza urządzenia w cyklach.

Po Biologicznym urządzeniu ścieki można odprowadzić do: rzeki, rowu melioracyjnego, zbiornika retencyjnego, sustemu rozsaczania w gruncie.

Osadnik gnilny 3-komorowy + system rozsączania:

Ścieki surowe z domu dopływają rurą PCV do osadnika gnilnego. W osadniku zachodzą główne procesy odzielania mechanicznego.

W pierwszej komorze wytrącone zostają największe zanieczyszczenia – odbywa się to w procesie sedymentacji oraz flotacji.

Na dnie komory tworzy się osad a na powierzchni ścieków warstwa Kożucha. W drugiej komorze ścieki wstępnie sklarowane, głównie pozbawiane są drobnej zawiesiny i przelewają się do ostatniej trzeciej komory górnym przelewem . W trzeciej komorze zachodzi wyciszenie i końcowe klarowanie ścieków a klarowny ściek odpływa za pomocą specjalnego separatora przelewowego na system rozsączający.

Sprawność działania osadnika gnilnego ma duże znaczenie dla żywotności systemu rozsączania. Dlatego w naszych systemach stosujemy osadniki 3-komorowe które gwarantują maksymalne doczyszczenie mechaniczne ścieków.

Schemat „Proces oczyszczania w osadniku gnilnym trzykomorowym”

Schemat „Proces klarowania w osadniku gnilnym trzykomorowym”

Po osadniku gnilnym można zastosować następujące urządzenia rozsączajace: drenaż rozsączający, tunele filtracyjne, studnie chłonne , lub układy mieszane.

System rozsączajacy ma do spełnienia dwa podstawowe zadania: doczyścić ściek po osadniku gnilnym i wprowadzić ścieki grunt.

Główny proces rozkładu odbywa się w warstwach gruntu pod systemem rozsączania. W drenażach i studniach chłonnych które wymagają stosowania kamienia, utylizacja  zachodzi w skutek wytworzonej błony biologicznej na powierzchni kamieni. Błona tworzy siedlisko mikroorganizmów rozkładających zanieczyszczenia w ściekach. W tunelach filtracyjnych błona biologiczna tworzy się na dnie tunelu w postaci maty przez która przepływają ścieki.

Aktualności
Dlaczego Sedyment?
więcej
Zasada działania
więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »