Przydomowe oczyszczalnie ścieków tunelowe

Zastosowane tunele filtracyjne to nowoczesny system rozsączania ścieków w gruncie. Jest to układ korytarzy podziemnych, które prowadzą ściek po całym dnie i wprowadzają scieki wgrunt poprzez boczna perforację . Jest to bardzo skuteczny system rozsaczania ścieków w grunt, który w stosunku do tradycyjnych drenaży charakteryzuje się dłuższą żywotnością i zajmuje znacznie mniejszą powierzchnię.

Działanie oczyszczalni tunelowej

Zastosowane tunele filtracyjne mają formę pakietów o długości 1.06m wysokości 0,5m i szerokości 0,7m. Pojedyncze pakiety łączą się ze sobą dachówkowo na zatrzask w ciągi o dowolnej długości. Początek i koniec ciągu stanowi płyta zamykająca zapinana na zatrzask. Płyta posiada miejsce na wycięcie otworu pod rurę zasilającą DN110 lub DN160mm. Każdy z pakietów posiada miejsce na wycięcie otworu pod rurę pionową odpowietrzającą. Tunele przystosowane są do ruchu kołowego lekkiego więc z powodzeniem mogą być stosowane również pod traktem komunikacyjnym. Należy wówczas pamiętać aby cała powierzchnia nad tunelem nie była utwardzona bo to ogranicza dostęp tlenu poprzez grunt.

Tunele można układać jako pojedynczy ciąg lub jako kilka ciągów równoległych do siebie lub ułożonych pod różnym kontem. Przy układaniu tuneli filtracyjnych w kilku ciągach, za trzykomorowym osadnikiem gnilnym stosuję się studzienkę rozdzielczą, która pełni również funkcję kontrolną. Na zakończeniu każdego z ciągów tuneli montuje się pionową rurę kanalizacyjną o średnicy 110mm ,która pełni funkcję wentylacji niskiej. Rurę wyprowadza się minimum 0,5m ponad poziom terenu i zakańcza kominkiem. Rura pełni funkcję kanału napowietrzającego wnętrze tunelu filtracyjnego. Ruch powietrza odbywa się w kierunku wentylacji wysokiej wyprowadzonej z domowej instancji kanalizacyjnej ponad dach, minimum 0,6m ponad kalenicę.

Tunel filtracyjny tworzy swego rodzaju podziemny zbiornik retencyjny, który w przypadku zwiększonych napływów ścieków gromadzi je i powoli infiltruje je w grunt. Rozsączanie odbywa się poprzez puste dno oraz boczną perforację ścianek tunelu. Jest to niewątpliwa zaleta tego systemu w porównaniu z tradycyjnym drenażem rozsączającym. Tunele filtracyjne charakteryzują się dużą sprawnością wprowadzania ścieków w grunt przy stosunkowo niewielkiej powierzchni rozsączania, ale również zapewniają wysokie efekty doczyszczania ścieków z uwagi na dużą wolną przestrzeń, w której gromadzi się powietrze niezbędne do tlenowych procesów oczyszczania.

Pusty tunel zawsze wypełniony jest powietrzem atmosferycznym docierającym do niego poprzez rurę nawiewną wentylacji niskiej lub dostarczane z gruntu. Ścieki płynące przez tunel mają więc kontakt z powietrzem, a tym samy z tlenem i dzięki temu na powierzchni gruntu pod tunelem tworzy się błona biologiczna zbudowana z milinów koloni bakterii tlenowych, które rozkładają substancje pokarmowe zawarte w ściekach. Bakterie nieustannie zaopatrywane są w tlen w sytuacji kiedy tunel rozsącza ścieki –robi się pusty i znowu wypełnia się powietrzem.

Dlaczego tunele filtracyjne?

Tunele filtracyjne to alternatywa dla tradycyjnych drenaży rozsączających. Główne zastosowanie znajdują na działkach o małych powierzchniach lub ograniczonych powierzchniach z uwagi na zabudowania czy uzbrojenia terenu. Tunele filtracyjne pozwalają kilkukrotnie zmniejszyć długości systemu rozsączania w porównaniu z tradycyjnym drenażem, głównie dzięki zdolnością do gromadzenia dużych ilości ścieków i powolnym rozsączaniu w grunt. Ciągi tuneli należy układać w poziomie bez spadku co zabezpiecza przed szybkim przepływem ścieków na koniec systemu.

W gruntach o bardzo dobrych zdolnościach infiltracyjnych ( piaski gruboziarniste) dopuszczalne jest układanie tuneli bezpośrednio na gruncie rodzimym, ale zawsze zalecane jest stosowanie podsypki żwirowej, która przedłuża zdolność gruntu rodzimego do przesączania ścieków. Zastosowanie podsypki żwirowej spełnia podwójna rolę. Po pierwsze zwiększa tak zwany obwód zwilżony wykopu rozsaczającego. Wykop pod tunelem wypełniony żwirem napełnia się cały ściekiem, więc ściek rozsączany jest zarówno poprzez dno tego wykopu jak i poprzez ściany boczne wykopu. Druga ważna funkcją podsypki to stworzenie dodatkowego filtra gruntowego, tak zwanego złoża. W złożu na powierzchni każdej grudki żwiru tworzy się błona biologiczna zamieszkała przez bakterie, które oczyszczają ścieki. Im większa powierzchnia tego złoża tym większe zdolności do rozsączania i wyższe efekty oczyszczania. Podsypka żwirowa zatrzymuje duże ilości zanieczyszczeń tym samym chroni grunt rodzimy przed kolmatacją, a sama podsypka żwirowa dzięki żyjącym tam bakterią i stosunkowo grubym uziarnieniu ulega okresowemu samooczyszczaniu poprzez zasiedlające je mikroorganizmy.

Dodatkowo zaleca się obsypywanie bocznych ścian modułów grubszą obsypką kamienną o granulacji około 16-32mm lub 8-16mm do wysokości perforacji. Stwarza to dodatkową wolną przestrzeń pozwalająca na swobodny odpływ zgromadzonych ścieków poprzez szczeliny boczne tunelu. Należy pamiętać, iż w przypadku zastosowania podsypek wspomagających i obsypek kamiennych bocznych niezbędne jest przykrycie tuneli filtracyjnych poziomą warstwą geowłókniny. Geowłóknina ma za zadanie odseparowanie grubszych warstw podsypek od drobnych warstw gruntu rodzimego, którym zasypujemy układ. Zabezpiecza to przed przedostawaniem się drobnych frakcji grunty rodzimego do szczelin podsypek filtracyjnych. Zastosowana geowłóknina pełni funkcje separacyjna a jednocześnie pozwala na swobodne infiltrowanie wód opadowych i ruch powietrza w gruncie.

Oczyszczalnia z tunelami filtracyjnymi

mniejsza powierzchnia rozsączania, mniejsze ilosci podsypek  kamiennych, łatwy szybki montaż, bezawaryjne działanie!!!!

Oczyszczalnia Proponowana liczna osób Liczba komór osadnika Objętość osadnika [L] Ilośc modułów
[szt]
Cena netto
SEDYMENT 2300 1-3 3 2300 4 4690 zł
SEDYMENT 2300 3-4 2300 6 4990 zł
SEDYMENT 2300 5-6 2300 8

5390 zł

SEDYMENT 3100 7-9 3100  10 5990 zł
SEDYMENT 4500 10-12 4500 16 8800 zł
 SEDYMENT 6500 13-16 6500 20 11960 zł
SEDYMENT 6500 17-20 3 6500 25 13140 zł
SEDYMENT 8000 21-25 3 8000 30 16500zł

do powyższych cen należy doliczyć 23%VAT

Do kazdej zamówionej oczyszczalni gratis:
- dostawa
- imienne dokumenty zgłoszeniowe z mapą lokalizcyjną

Przydomowa oczyszczalnia tunelowa składa się:

  • ze zbiornika trzykomorowego, 
  • rur PCV 110mm -doprowadzających do tuneli 
  • modułów tuneli filtracyjnych,
  • kominków wentylacyjnych.
osadnik gnilny 3 komorowy

Zastosowane tunele filtracyjne to nowoczesny system rozsączania ścieków w gruncie. Jest to układ korytarzy podziemnych, które prowadzą ściek po całym dnie . Jest to bardzo skuteczny system wprowadzania ścieków w grunt, który w stosunku do tradycyjnych drenaży charakteryzuje się dłuższą żywotnością.

Tunele to ekonomiczne rozwiązanie:
  • Do montażu nie stosujemyh ilości kosztownego kruszywa.
  • Tunele pozwalają znacznie skrócić system rozsączania bez pogorszenia zdolności infiltracji.
  • Tunele filtracyjne to łatwy i szybki montaż.
  • Zajmują bardzo mało miejsca i można je układać w jednym lub kilku ciągach.
  • Tunele nie ulegają zamuleniu ponieważ ściek rozsączny jest swobodnie do gruntu przez puste dno i boczne sciany ,nie występuje rura rozsączająca. 
  • Tunele posiadają dużą pojemność czynną – gromadzą około 300l ścieków na jednym metrze.

Podstawowym urządzeniem oczyszczalni tunelowej jest trzykomorowy osadnik gnilny – który charakteryzuje się bardzo sprawnym działaniem. Zbiornik wyposażony jest w przegrody, które skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia. Takie rozwiązanie daje gwarancje czystych ścieków odpływających na tunele. Konstrukcja osadnika eliminuje filtr (często stosowany w osadnikach jedno lub dwukomorowych)

W naszych oczyszczalniach nie płuczesz i nie wymieniasz filtrów. Czynności eksploatacyjne polegają na wypompowaniu zbiornika raz do roku .

Nowoczesny system oczyszczania ścieków

Przydomowa, tunelowa oczyszczalnia to nowoczesny system rozsączania ścieków, który pozwala na ich efektywne i bezpieczne usuwanie poprzez rozprowadzanie ich, podziemnymi korytarzami, w gruncie. Jej charakterystyczna budowa pozwala na montowanie jej w miejscach niedostępnych dla innych oczyszczalni, dzięki czemu z płynącego z jej użytkowania komfortu mogą korzystać osoby, w przypadku domów których instalacja innych oczyszczalni nie byłaby możliwa.

Na czym polega przewaga przydomowych tunelowych oczyszczalni ścieków nad innymi oczyszczalniami? Kiedy warto w nie zainwestować?

Przede wszystkim należy pamiętać, że przydomowe, tunelowe oczyszczalnie składa się z podziemnych tuneli, za pośrednictwem których ścieki rozprowadzane są w gruncie, co przekłada się na znacznie dłuższą żywotność oczyszczalni (w porównaniu do innych oczyszczalni drenażowych). Co więcej, to właśnie dzięki owej budowie oczyszczalnie tunelowe wymagają znacznie mniej miejsca przeznaczonego na montaż. Są więc doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli małych działek. Co więcej, dzięki zastosowaniu odpowiedniego ułożenia tuneli oczyszczalnie tego typu mogą być montowane nawet pod traktami komunikacyjnymi.

Przydomowa tunelowa oczyszczalnia ścieków

Warto również zwrócić uwagę, że zastosowanie tuneli filtracyjnych pozwala na gromadzenie, w oczyszczalni, większych niż w innych przypadkach ilości ścieków, które mogą być rozsączane bardzo powoli, dzięki czemu tunelowa oczyszczalnia jest niemalże bezawaryjna.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane zakupem oraz montażem przydomowej oczyszczalni do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwo pytania, pomożemy wybrać odpowiednią oczyszczalnię, spełniająca Państwa potrzeby, dokonamy wstępnej wyceny zamówienia i omówimy z Państwem szczegóły związane z jego realizacją (transport, montaż etc.).

Aktualności
Dlaczego Sedyment?
więcej
Zasada działania
więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »