Oczyszczalnie drenażowe

Integralną częścią oczyszczalni jest trzykomorowy osadnik, który poprzez swoją wewnętrzną konstrukcje zapewnia odpływ bardzo czystych ścieków – pozbawionych zawiesiny. Zbiornik łączy w sobie funkcje osadnika gnilnego i separatoru tłuszczu. Zapewnia to długą żywotność systemu rozsączania bo ściek jest klarowny i nie zamula drenażu. 3-komorowy osadnik na odpływie wyposażony jest w specjalne zasyfonowanie a zastosowane przegrody eliminują stosowanie filtra.

Budowa oczyszczalni drenażowej

Klasyczna oczyszczalnia drenażowa to układ : osadnik gnilny trzykomorowy + studzienka rozdzielcza + rury rozsączajace. Jako drenaż rozsączający stosuje się rury kanalizacyjne PCV 110mm w odcinkach 2m nacinane szczelinami bocznymi. Szczeliny boczne w rurach są umiejscowione w sposób który zapewnia odpływ ścieków przez boki rury i tworzy na dnie rury nieckę która rozprowadza ściek po całej długości ciągu drenażu. Drenaż układa się w dwóch lub kilku ciągach, równoległych do siebie. Rozstawa tych ciągów to minimum 1m od krawędzi wykopów rozsączających. Po trzykomorowym osadniku gnilnym ścieki rozdzielane są na ciągi drenaży za pomocą studzienki rozdzielczej ,która jednocześnie pełni funkcję urządzenia kontrolnego. Klasyczny drenaż rozsaczający układa się z rur w układach rowów o szerokości min 0,5m i głębności do 1,0m. Dno wykopu rozsączającego powinno być równe z lekkim spadkiem około 0,5% i nie zagęszczone – przypadku zbitych i zagęszczonych gruntów zaleca się spulchnienie dna wykopu. Dno wykopu wypełnia się warstwą żwiru o granulacji około 16-32 mm lub 8-16mm o grubości minimum 0,3m.

Co w przypadku słabo przepuszczalnych gruntów?

W przypadku gruntów słabo przepuszczalnych pod warstwę żwiru zaleca się zastosować warstwę piasku gruboziarnistego o grubości minimum 0,5m. Rury rozsaczajace układa się z minimalnym spadkiem 0,5% i obsypuje się warstwa żwiru 16-32 mm do całkowitego ich zakrycia. Na końcu każdego ciągu rozsączającego stosuje się pionową rurę wentylacji niskiej o średnicy DN 110mm wyprowadzoną minimum 0,5m ponad poziom terenu i zakończoną wywiewką. Ułożone drenaże rozsaczające zakrywa się warstwą poziomą geowłókniny, która odseparowuje warstwy gruntu rodzimego od warstw żwirowych. Minimalna odległości poziomu drenażu rozsączającego od najwyższego poziomu wody gruntowej to minimum 1,5m. W przypadku braku możliwości zapewnienia w sposób grawitacyjny tej minimalnej odległości stosuje się za osadnikiem gnilnym mini przepompownie ścieków podczyszczonych które pozwalają na ułożenie drenażu na odpowiedniej głębokości. Również w przypadku zbyt głębokich wyjść rury kanalizacyjnej z budynku zaleca się stosowanie za osadnikiem mini przepompowni, tak aby system rozsączania nie był ułożony za głęboko.

Oczyszczenie ścieków

Proces oczyszczania ścieków poprzez drenaż polega na równomiernym rozprowadzaniu ścieków po całym złożu żwirowym pod rurą. W warstwach podsypki żwirowej wytwarza sie na powierzchni każdego kamienia błona biologiczna w której bytują mikroorganizmy tlenowe rozkładające zanieczyszczenia rozpuszczone w ściekach. Niezbędny tlen do procesów rozkładu dostarczany jest częściowo w rury pionowej na zakończeniu drenażu a częściowo pobierany jest do wolnych przestrzeni w obsypkach kamiennych z gruntu. Bardzo ważne jest dla prawidłowej pracy systemu dążenie do stosunkowo płytkiego układania drenów – do głębokości około 1m. Do tej głębokości dostępny jest w gruncie tlen i funkcjonują intensywnie formy bakterii tlenowych, które biorą udział w procesie oczyszczania ścieków. W płytkich warstwach gruntu dochodzi do samooczyszczania się podsypek żwirowych dzięki intensywnej działalności mikroorganizmów co przekłada sie na długą żywotności układów i nie prowadzi do zamulania. Dla zapewnienia długiej żywotności drenaży ważna jest wysoka sprawność działania osadnika gnilnego ,dlatego stosowanie osadników jedno komorowych powoduje częste problemy z drożnością systemów rosączania.

Wysoka jakość działania drenażu

Drenaż rozsaczajacy dla zapewnienia wysokiej sprawności działania powinien pracować z osadnikami gnilnymi lub fermentacyjnymi trzykomorowymi, które dzięki spowolnionemu przepływowi ścieków zapewniają maksymalne efekty wstępnego oczyszczania mechanicznego ścieków. Dodatkowo zbiorniki trzykomorowe łączą w sobie funkcje osadnika i separatora tłuszczu ograniczając jednocześnie wypływ substancji lżejszych od wody do rur drenażowych.

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym

gdy dysponujemy stosunkowo dużą powierzchnią przeznaczoną na rozsączanie.

Oczyszczalnia Proponowana liczna osób Liczba komór osadnika Objętość osadnika [L] Długość drenów[m] Cena netto
SEDYMENT 2300 1-3 3  2300 20 2540 zł
SEDYMENT 2300 3-4 3   2300 30 2640 zł
SEDYMENT 2300 5-6 3   2300 40 2740 zł
SEDYMENT 3100 7-9 3  3100  60 3250 zł
SEDYMENT 4500 10-12 3   4500 80 4080 zł
 SEDYMENT 6500 13-16 3   6500 100 5750 zł
SEDYMENT 6500 17-20 3  6500 120 5990 zł
SEDYMENT 8000 21-25 3  8000 140  6780 zł

do powyższych cen należy doliczyć 23%VAT

 

Do każdej zamówionej oczyszczalni gratis:
- dostawa
- imienne dokumenty zgłoszeniowe z mapą lokalizacyjną

W skład przydomowej oczyszczalni drenażowej wchodzi:

  • trzykomorowy osadnik gnilny z rurami trzonowymi, 
  • rury rozsączają 110mm, 
  • rury rozdzielcze,
  • kominki wentylacji niskiej, 
  • studzienka rozdzielcza, geowłóknina.
oczyszczalnia drenażowa Sedyment

Integralną częścią oczyszczalni jest trzykomorowy osadnik, który poprzez swoją wewnętrzną konstrukcje zapewnia odpływ bardzo czystych ścieków – pozbawionych zawiesiny. Zbiornik łączy w sobie funkcje osadnika gnilnego i separatoru tłuszczu. Zapewnia to długą żywotność systemu rozsączania bo ściek jest klarowny i nie zamula drenażu.

3-komorowy osadnik na odpływie wyposażony jest w specjalne zasyfonowanie a zastosowane przegrody eliminują stosowanie filtra.

W naszych zbiornikach nie ma filtra który jest bardzo uciążliwy w eksploatacji.

Rozsączanie ścieków podczyszczonych odbywa się za pomocą specjalnych rur PCV 110mm z odpowiednia perforacja szczelinami bocznymi.

Oczyszczalnia ścieków jest bardzo tania w eksploatacji – należy jedynie wypompować osad raz do roku.

Sprawdź:

Aktualności

Dlaczego Sedyment?

więcej

Zasada działania

więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »